Lejárt a biztonsági időkorlát.
Ha az oldal űrlapot is tartalmaz, annak mentése csak érvényes bejelentkezéssel lehetséges.
A bejelentkezés érvényességének meghosszabbításához kérjük lépjen be!
Felhasználó név:
Jelszó:
 
Tagsági feltételek

A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE


Az egyesületi tagság formái
 • rendes tag
 • pártoló tag (magyar és külföldi székhelyű jogi személy is)
 • tanulói tag
 • tiszteletbeli tag (nem magyar állampolgár is)

4.1 Rendes tag (továbbiakban: tag)
4.1.1 lehet az a magyar állampolgárságú, vagy az a Magyarországon letelepedett, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgárságú természetes személy, aki radiológia, a képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina és a sugárterápia területen szakirányú szakképesítéssel rendelkezik és aki írásban nyilatkozik belépési szándékáról, a belépéssel egyidejűleg az évenként meghatározott összegű tagdíjat befizeti és az Egyesület célkitűzéseivel egyetértve, annak Alapszabálya alapján az Egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalva az egyesületi életben folyamatosan és tevékenyen részt vesz.
4.1.2 A tagsági viszony keletkezésének napja az a nap, amelyen a tag az aláírt belépési nyilatkozatnak és a tárgyévi tagdíjnak az Elnökséghez történt megküldését követően az Elnökség a soron következő ülésén taggá választó tagfelvételi határozata alapján a tagnyilvántartásba bejegyez.
4.1.3 A tagsági díj mértékét évente a Közgyűlés határozza meg.
4.1.4 A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

4.2 Pártoló tag
4.2.1 lehet olyan magyar, vagy külföldi állampolgárságú természetes, illetve jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági szervezet, aki az Egyesület pártoló tagja kíván lenni, az Egyesület tevékenységét időszakosan vagy rendszeresen anyagi eszközeivel vagy egyéb közreműködésével támogatni kívánja, tagfelvételét írásban kéri az Elnökségtől. Jogi személyt valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági szervezetet, mint pártoló tagot az egyesület tevékenységében bejegyzett, aláírási címpéldánnyal (aláírás-mintával) igazolt képviselője, illetelőleg írásbeli meghatalmazottja képviselheti, melyet a belépési nyilatkozathoz csatolni kell.
4.2.2 A pártoló tag felvételéről az Elnökségnek megküldött írásbeli kérelem alapján, az Elnökség határoz. A pártoló tagsági viszony keletkezésének napja az a nap, amelyen a kérelem benyújtását követően a pártoló tagot az Elnökség soron következő ülésén taggá választó tagfelvételi határozata alapján a tagnyilvántartásba bejegyzi

4.3 Tanulói tag (továbbiakban: tag)
4.3.1 lehet az a magyar, vagy külföldi állampolgárságú természetes személy, aki szakirányú képalkotó képzés során hallgatói jogviszonyban áll, aki az Egyesület munkája iránt érdeklődést tanúsít, az egyesület célkitűzéseivel egyetértve az egyesület életében folyamatosan és tevékenyen részt kíván venni, az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el vállalva az Alapszabály alapján az Egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését, írásbeli felvételét kéri és a belépési nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg az éves tagdíjat befizetve az Elnökség a tanulói tagok sorába felvesz.
4.3.2 A tagsági viszony keletkezésének napja az a nap, amelyen a tag az aláírt belépési nyilatkozatnak és a tárgyévi tagdíjnak az Elnökséghez történt megküldését követően Elnökség soron következő ülésén taggá választó tagfelvételi határozata alapján a tagnyilvántartásba bejegyzi.
4.3.3 A tagsági díj mértékét évente a Közgyűlés határozza meg.

4.4 Tiszteletbeli tag
4.4.1 lehet olyan magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes személy, akit az Egyesület működése, az egyesületi célok előmozdítása érdekében végzett tevékenységéért – a tagság javaslata alapján – a Közgyűlés tiszteletbeli taggá választ, aki az egyesület célja szerinti területen, vagy ahhoz kapcsolódó területen folytat tevékenységet szakmájának elismert művelője.
4.4.2 A Tiszteletbeli tagság személyére az Elnökség tagjai és a tagok tehetnek írásbeli javaslatot az éves Közgyűlés előtt 30 napot bezárólag.
4.4.3 A cím odaítéléséről a Közgyűlés nyílt szavazással, határozatban dönt.

4.5 A tagbelépési kérelem tartalmaznia kell a tagfelvételét kérő

 • természetes személy személyi adatait,
 • jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági szervezet cégjegyzékben, törvényszéki nyilvántartásban szereplő alapvető cégadatait,
 • állandó lakcím-, és munkahely adatait, e-mail elérhetőségét,
 • szakmai-, nyilvántartási adatait,
 • nyilatkozatát, hogy az egyesület Alapszabályainak rendelkezését magára nézve kötelezően elismeri,
 • személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulását.

4.6 A tagsági viszony megszűnik, ha

4.6.1 a tag a kilépésével
a) a tagságról a tagnak írásban kell nyilatkoznia,
b) a kilépésről szóló nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni,
c) a tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján szűnik meg.
d) kilépés a tagot terhelő vagyoni kötelezettségek teljesítése alól nem mentesít.

4.6.2 a tagot a Közgyűlés az Egyesületből kizárja

4.6.2.1 a tagot az egyesületből ki lehet zárni, ha
a) jogszabályt, vagy az alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlési határozatot súlyosan, vagy ismételten megsérti,
b) az egyesület érdekeit sértő magatartást tanúsít
4.6.2.2 a tagot az egyesületből kizárni csak a közgyűlés által elfogadott Etikai szabályzatban meghatározott eljárás lefolytatását követően, a Közgyűlés határozata alapján lehet.

4.6.3 tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül törölni kell
a) a tag halála esetén
b) jogi személy megszűnése esetén

4.6.4 a tagsági viszony Egyesület általi felmondásával

4.6.4.1 a tag tagsági viszonyának felmondására tagdíjhátralék meg nem fizetése miatt akkor törölhető, ha a tag tagdíját a mindenkori tárgyév május 31. napjáig nem rendezi, az Elnökség a törlést megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére, ha a 30 napos fizetési határidő eredménytelenül telt el, az Elnökség a tag tagsági viszonyát felmondja és törli a tagnyilvántartásból.
Az Elnökség a tagsági viszonyt felmondó és a törlést elrendelő határozatát - igazolható módon- közölnie kell a taggal.
Ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot az Egyesület tagjai közül törli, tagsága a törlés napjával az egyesületben megszűnik.

Kattintson ide, ha 128 bites titkosított kapcsolaton (SSL - Secure Socket Layer) keresztül kíván bejelentkezni a web-rendszerünkbe.
Kattintson a felkiáltójelre, ha 128 bites titkosított kapcsolaton keresztül kíván bejelentkezni a web-rendszerünkbe! [ Ajánlott! ]

 Emlékezzen rám![ Böngésző beállítása ][ Elfelejtett jelszó ][ Regisztráció ]

ESEMÉNYNAPTÁR

További rendezvények
Kérem várjon...
Kongresszusok listája
 • H
 • K
 • Sze
 • Cs
 • P
 • Szo
 • V
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31